FN Hradec Králové - transfuzní oddìlení

Genesis znamená počátek. Projekt je počátek. Tak začněte u nás.
Základní myšlenka - návrh je pro každou stavbu nejdůležitější.
My hledáme varianty řešení a z nich pak tu nejlepší.

Česká zemědělská univerzita v Praze - budova rektorátu
MŠ Lipenec
ON Mladá Boleslav - pavilon 5
Rekonstrukce zámku v Kostelci nad Č. lesy