o firm slu~by reference kontakt
 

CO MOŽNÁ NEVÍTE

Genese je hebrejské slovo a znamená vznik, zrod i počátek. Genesis se jmenuje první biblická kniha, ve které je popsáno jak Bůh stvořil svět.
My tvoříme díla pozemská - stavby.
Zkladní myšlenka - plán je pro každoou stavbu nejdůležitější. My hledáme nejlepší řešení i jeho varianty.
Chcete-li stavět svůj dům, továrnu, školu, nemocnici, svěřte se nám. Pomůžeme Vám odborně stanovit východiska i cíle. Pomůžeme Vám najít úsporné řešení. Vypracujeme projekt a pomůžeme zajistit realizaci.

HISTORIE FIRMY

Atelier Genesis vykonává činnosti v oboru pozemních staveb od roku 1990. V tomto roce byl Atelier Genesis založen jako účelové zařízení ČCE. O několik let později pracuje atelier jako firma fyzické osoby. V roce 1995 je založena společnost s ručením omezeným Atelier Genesis. Tato společnost fakticky nahrazuje předcházející firmu a s touto právní subjektivitou pracuje doposud.
Zakladatel atelieru a jeho dlouholetý šéf (ing. arch. Adolf Pospíšil) je dlouholetý pracovník projektové organizace, zabývající se projektováním především zdravotnických staveb. Od založení společnosti s ručením omezeným jsou oba architekti spolumajitelé a jednatelé firmy. V dnešní době má atelier jednoho majitele a to od roku 2001.

PERSONÁLNÍ STRUKTURA

Nyní jsou v atelieru zaměstnáni, jak inženýři architekti, kteří vedou jednotlivé zakázky, tak inženýři - projektanti pozemních staveb, kteří projekty zpracovávají.

Kmenoví zaměstnanci:
Vedení ateliéru - Zodpovědné za organizační stukturu, majetkové a právní vztahy.
Architekti - Vlastní architektonická tvorba, kontakt se zákazníkem, koordinace staveb a vedení zakázek, podíl na inženýrské činnosti.
Inženýři pozemních staveb - Tvorba konstrkčních řešení, vypracovávání dokumentace, zaměřování, zapracování vlivu profesí po koordinaci, podíl na koordinaci případně inženýrská činnost.
Ekonomický úsek - účetnictví, mzdy, ekonomie zakázek
Pomocný personál - kompletace, úklid planografie, doručování

Externisté:
Do dnešní doby byl stabilizován tým spolupracovníků, kteří nejsou zaměstnanci firmy. S těmito projektanty spolupracujeme pravidelně na základě dlouholeté spolupráce a znalosti kvality jejich díla.
Zejména se jedná o:
Stavební mechaniku a statiku
Zdravotní instalace (voda, kanalizace, plyn)
Vytápění
Silnoproudou elektroinstalaci
Slaboproudou elektroinstalaci (EZS, EPS, MAR, TF, STA a strukturované kabeláže PC)
Vzduchotechniku
Požární ochranu
Další speciální profese

STRUKTURA ZAKÁZEK

V současnosti má atelier nejbohatší zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů, a to i objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek. Mezi významější zakázky patří zámek v Kostelci nad Černými lesy, nebo celý areál zámku Nový Falkenburk. Velkou část tvoří stavby z oblasti školství. Jedná se o dětské domovy, přístavby a rekonstrukce škol, pedagogická centra a podobně. Zvláštní kapitolu tvoří stavby pro bydlení, mezi kterými převažují rodinné domy. Tato práce na relativně malých zakázkách dává prostor k volnější tvorbě.
Mezi zpracovanými zakázkami jsou i projekty průmyslových staveb (kde se snažíme dokázat, že i průmysl může mít architekturu neošizenou o design), obchodů nebo interiérů. V ukázkách naší práce (v kategorii "reference") najdete fotogalerii některých realizací.
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz