o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
X) BETLÉM
Sklářské učiliště N. Bor
Kategorie: C) ŠKOLSKÉ STAVBY
Img_1214.jpg
Autoři: Ing. arch Adolf Pospíšil,
Ing. arch Vít Dušek
Projekt vč. studie: r. 2000- Atelier Genesis s.r.o.- stavební část
- Sklopece Olomouc s.r.o.- sklářská technologie
- Ing. Pešek, Nový Bor- konsultant skl. Technologie
Realizace stavby: 01/2001-08/2001 (zkušební provoz ),04/2002 kolaudace
Dodavatel stavby: První Regionální stavební Liberec s.r.o.
Subdodavatel sklářské technologie: Sklopece Olomouc s.r.o.

STRUČNÝ POPIS STAVBY:

Jedná se o přístavbu funkčně prakticky samostatného objektu školní sklářské huti ke stávajícímu, postupně rozšiřovanému Střednímu sklářskému učilišti ( SOÚ, OÚ a Ú ) v Novém Boru. Základ dispozičního řešení tvoří sklářská hutní hala o rozměrech 22,40x12,90m a celkové výšce v hřebeni sedlové střechy 10m. Na halu přímo navazuje přízemní podnož, která jednak rozšiřuje provozní plochy haly a jednak je v ní umístěno provozní a sociální příslušenství haly. V hale jsou celkem 3 sklářské pece a další vybavení sloužící k výuce v oboru sklář a v navazující samostatné dílně v oboru dřevoformař. Plánovaná kapacita učiliště je celkem 400 žáků, ve výše uvedených oborech 35 žáků.
Konstrukce haly je z ocelových rámů na rozpětí 12,90 m, doplněná ocelovým skeletem přízemní části. Obvodový plášť je z izolačních tvárnic 30 cm tl., zastropení betonovou deskou na trapézové plechy s krytinou z asfaltové lepenky na ploché střeše podnože a pálenou krytinou na sedlové střeše haly
V exteriéru je kombinována vápenná omítka ve světle okrové barvě (návaznost na stávající objekt školy) s keramickým obkladem z cihelných obkladaček a modrým nátěrem ocelových konstrukcí oken, zasklených stěn a vrat. V interieru se opakuje modrá barva ocelových konstrukcí v kombinaci s bílou barvou omítaných stěn a podhledů. Podlaha je z drátkobetonu v přírodní barvě, v příslušenství jsou podlahy i obklady stěn z keramických dlaždic „Taurus“.

Celková zastavěná plocha stavby 1 050m2
Celková užitková plocha 918m2
Celkový obestavěný prostor 5 735m3
Celkové investiční náklady stavby 39 448 000Kč
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz