o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
X) BETLÉM
04 Rodný dům skladatele Tomáška ve Skutči ( fotogalerie )
Kategorie: E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
ještě před dokončením
autor: Ing. Adolf Pospíšil
spolupráce: Jana Franclová

realizace: 1991 – 1993

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Rekonstrukce pozdně barokní zemědělské usedlosti č.p. 508 – rodiště hudebního skladatele J. K. V. Tomáška. na sborový dům ČCE.

veřejná část celkem v přízemí 110,45 m2
z toho: shromažďovací místnosti 79,35 m2
příslušenství, sklady 31,10 m2
byt faráře celkem 124,45 m2
z toho: přízemí 71,35 m2
podkroví 53,15 m2
sklep s chodbou a studnou 31,65 m2
samostatná novostavba garáže ve dvoře 22,20 m2

POPIS ŘEŠENÍ:

Jedná se o památkově chráněnou, pozdně barokní zemědělskou usedlost s obytnou roubenou, světnicí, mázhauzem a komorou s kamenným zdivem a klenutými stropy. Na to pak v půdorysném tvaru „L“ navazuje chlév rovněž s kamenným zdivem a klenutými stropy. K severovýchodní straně objektu byla pak později přistavěna zděná, cihelná stodola. Objekt byl při předání církvi ve velmi špatném stavebním stavu – vlhký, dřevěné konstrukce napadené dřevokaznou houbou, krovy červotočem, šindelová střecha nahnilá, překrytá eternitem rovněž ve velmi špatném stavu. Dochované barokní portály dveří a oken u komory, vstupní dveře a dveře do komory vyžadovaly restaurátorskou opravu.
Na základě stavebního programu zpracovaného investorem a dále na základě požadavků památkové péče, byl objekt při rekonstrukci členěn na dvě části: část pro veřejnost – modlitebnu s příslušenstvím a část neveřejnou – byt faráře. V části veřejné jsou provozní místnosti církve a to vstupní hala (bývalý mázhauz), na kterou na jedné straně navazuje vlastní modlitebna (bývalá světnice v dřevěnici) a na druhé straně další shromažďovací místnost (bývalá komora), která je využívána k instalaci stálé výstavy o životě a díle skladatele Tomáška. Z bývalého chléva bylo zřízeno hygienické příslušenství této části (WC a umyvárny).
Historicky bezvýznamná pozdější přístavba stodoly byla zbořena a na jejím místě, se zachováním základních rozměrových a materiálových parametrů a dále zachováním historicky cenných sklepních prostor, vybudována nová přízemní přístavba s podkrovím ve které je umístěn byt faráře 1+ 4. Přitom kuchyň je řešena jako skládací stěnou oddělitelný kout obývacího pokoje. V přízemí je kromě obývacího pokoje s kuchyňským koutem ještě hostinský pokoj a hygienické příslušenství. V podkroví je samostatná ložnicová část bytu s příslušenstvím.
Rekonstrukcí bylo v podstatě, až na novou přístavbu s bytem, zachováno dispoziční řešení objektu, dále byly zachovány materiály stavby tj. dřevěná roubená konstrukce, kamenné zdivo bývalého mázhauzu a bývalého chléva. Zničená dřevěná konstrukce bývalé světnice byla z větší části nahrazena replikou s využitím zachovaných částí trámů, podobně jako krov celého objektu, přitom byl zachován původní tvar střechy. Kamenné zdivo vč. kamenných základů roubenice bylo izolováno proti zemní vlhkosti provětrávacími kanálky v podlaze. Ve stejném duchu vč. použitých materiálů byla realizována i přístavba bytu faráře a novostavba garáže ve dvoře. byla zachována a opravena i kamenná zeď oplocení dvora a zahrady s doplněním ve zbývající části dřevěným plotem. Původní vrata do dvora byla nahrazena replikou.
Závěrem lze říci, že charakter stavební památky, přes zcela novou náplň využívání stavby a značně špatný stav před rekonstrukcí zůstal zachován a zároveň jeho nové využití dává předpoklad do budoucna zajištění jeho životaschopnosti.
http://www.skutec.cz/index.html
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz