o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
X) BETLÉM
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Kategorie: F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
Ortopedický oerační sál
Rekonstrukce chirurgických a ortopedických operačních sálů, anesteticko resuscitačního oddělení a potřebného zázemí v objektu "Monobloku" s přístavbou. Projekt pro realizaci díla byl vypracován na základě dokumentace jiného zpracovatele předchozího stupně PD. Bylo nutno řešit náročnou technologi pro operační sály ve velmi stísněných podmínkách stávajícího objektu.
Dále byl vyprojektován nový objekt hematologicko-transfuzního oddělení. Situaci komlikovalo i stísněné staveniště a nutnost dodržet obrys budovy podle púředchozí dokumentace, ale s upraveným dispozičním řešením.
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz