o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
X) BETLÉM
02 přístavba průmyslové haly Schafer Menk v Radotíně
Kategorie: D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
Pohled z ulice výpadové
autoři: Ing. arch. Adolf Pospíšil
Ing. arch. Vít Dušek
spolupráce: Ing. David Horáček
ocelová konstrukce: Ing. M. Havlena
Ing. J. Průdek
založení stavby: Ing. L. Košťál

realizace: 1997 – 1999

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

celková plocha pozemku závodu 36370 m2
zastavěná plocha vč. příslušenství 10192 m2
z toho:
plocha původních hal 6548 m2
plocha nových hal vč. techn. plynů 3644 m2
procento zastavěnosti pozemku – původní 18,6%
procento zastavěnosti pozemku – nové 28,0%
užitková plocha přístavby – vlastní výrobní haly 3190 m2
-- sklady 38 m2
celková plocha všech (dvou) podlaží 3872 m2
z toho: 1 NP. 3528 m2
2 NP. 344 m2
obestavěný prostor nových hal 45165 m3

STRUČNÝ POPIS ŘEŠENÍ STAVBY:

Jedná se o doplnění a rozšíření stávajících výrobních prostor v areálu Německé firmy Schäfer – Menk v Praze 5 – Radotíně, Přeštínská 1415. Přitom celý areál je součástí průmyslové zóny v severovýchodní části Radotína. Navrhovaná přístavba tří průmyslových hal navazuje na stávající výrobní haly, s tím, že dodržuje jejich rozměrové parametry tj. půdorysnou modulovou síť 18x6m a výšku cca 12m. Jednotlivé haly jsou délkově po 6m stupňovitě prodlužovány od 58,5m do 7Om délky a je tak v maximální možné míře využita volná plocha pozemku.
Vlastní konstrukce nových hal je ocelová, rámová (staré haly jsou ze železobetonových prefabrikátů), opláštěná kazetovými, plechovými panely s tepelně izolační vložkou z orsilu v tl. 140mm s prefabrikovaným železobetonovým soklem 1,5m vysokým. Okna v obvodovém plášti jsou ocelová, zasklená dvojsklem, členěním a rozměry navazující na okna stávajících hal. Vrata jsou sekční, skládaná dovnitř haly. Střešní konstrukce je z ocelových vaznic kladených na nosný rám haly, na které jsou položeny trapézové plechy s tepelnou izolací z tvrzeného polystyrénu 140mm tl. a krytinou z folie Delipol FG, to vše doplněno prosvětlovacími, obloukovými světlíky, zasklenými tříkomůrkovým polykarbonátem, s otevíravými, elektricky ovládanými klapkami. Stropní konstrukce u dvoupodlažní části nejkratší haly je z trapézových plechů na ocelové nosníky doplněná železobetonovou deskou.
Vzhledem k neúnosné základové zemině (silná vrstva násypů) je celý objekt založen na vrtaných železobetonových pilotách o hloubce 2,5 – 2,9m s nabetonovanými monolitickými patkami, do kterých jsou kotveny ocelové sloupy hal. Podlaha je s ohledem na požadavek velké únosnosti a snadnou údržbu (čistitelnost) provedena z drátkobetonu,vyjma lakovnu se strojovnami v přízemí a v patře, kde je betonová mazanina s cementovým potěrem a u lakovny s protiprašným nátěrem.
V dvoupodlažní části je tedy v přízemí lakovna se skladem barev, dále otryskávací box vč. strojovny a konečně pohotovostní hygienické vybavení pro haly. V patře je plynová kotelna se strojovnou vzduchotechniky pro teplovzdušné vytápění a větrání nových hal. Projekt a realizaci technologického zařízení vč. specielních obkladů stěn otryskávacího boxu, zajišťoval přímo investor až v průběhu stavby. V daném případě šlo o rozšíření výroby komponentů důlní výztuže vč. doplnění výroby o komponenty transformátorů po př. dalších dílů a dále o doplnění zařízení pro finální úpravu výrobků.
Architektonické řešení objektu navazuje jednak na disposiční řešení hal – stupňovité uspořádání štítů hal v uliční frontě do ulice Výpadové a jednak převážně navazuje na členění a materiály fasád stávajících hal s tím, že nové haly vychází v barevném řešení z firemních barev investora tj. bílá barva obvodového pláště hal a modré rámy oken a vrat to vše s černým firemním nápisem.
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz