o firm slu~by reference kontakt
A) RODINNÉ DOMY
B) OBČANSKÉ STAVBY
C) ŠKOLSKÉ STAVBY
> Centrum ekonomicko manažerských studií ČZU
> Dětský výchovný ústav v Hamru na jezeře
> Pedagogické centrum - Liberec
> Sklářské učiliště N. Bor
> Základní škola - Trojská
> ZUŠ - Praha 5, Štefániikova ul.
D) PRŮMYSLOVÉ STAVBY
E) REKONSTRUKCE PAMÁTEK
F) STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ
G) INTERIÉRY
H) SPRÁVA NEMOVITOSTI
I) URBANIZMUS
X) BETLÉM
Centrum ekonomicko manažerských studií ČZU ( fotogalerie )
Kategorie: C) ŠKOLSKÉ STAVBY
VIZUALIZACE
V areálu České zemědělské univerzity v Suchdole je navržena dostavba PEF (provozně ekonomické fakulty) na CEMS (Centrum ekonomicko manažerských studií. Tato stavba byla vyhodnocena MEZI NEJLEPŠÍMI EKOLGICKÝMI STAVBAMI ZA ROK 2006. Dostavba vychází z urbanizmu i architektonického řešení stávajícího areálu. Výraznou barevností je strohá koncepce omlazena. Důraz je kladen na provozní jednoduchost, vytvoření komunikační jednosuchosti a návaznost na původní objekt. Stavba bude realizována ve dvou etapách. Původní objekt bude doplněn dvoupodlažní halou s učebnami. Tato hala propojí stávající budovu s dvěmi dostavovanými křídly. Z urbanistického hlediska dostavba objektu vytváří uzavřené náměstí s diagonálně vedenou hlavní přístupovou komunikací areálu.
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=3611&type=1
 
 
Copyright ©2003: Atelier Genesis spol. s r.o., genesis@ateliergenesis.cz