Ing. arch. Vít Dušek

Kdo jsme

Atelier Genesis je pražské architektonické studio. Zabýváme se kompletní paletou projekčních prací od přípravy samotné zakázky až po realizaci prováděcí dokumentace stavby a následný autorský dozor.

Personální struktura

Kromě kmenových zaměstnanců firmy, inženýrů a architektů zaštiťujících jednotlivé zakázky spolupracujeme ustáleným týmem externistů, kteří zajišťují dílčí části projektů. Zejména se jedná o statiky, projektanty požárně bezpečnostního řešení, projektanty TZB a rozpočtáře. Díky tomu jsme schopní vyprojektovat i velké a komplexní stavby.

Historie

Atelier Genesis vykonává projekční činnosti v oboru pozemních staveb od roku 1990. V roce 1995 byla založena společnost s ručením omezeným Atelier Genesis. Tato společnost fakticky nahrazuje předcházející firmu a s touto právní subjektivitou pracuje doposud. Současným majitelem a jednatelem firmy je Ing. arch. Vít Dušek (ČKA 02492).

Co možná nevíte

Genese je hebrejské slovo a znamená vznik, zrod i počátek. Genesis se jmenuje první biblická kniha, ve které je popsáno jak Bůh stvořil svět. Každá stavba také potřebuje „stvoření“, svůj počátek „dobrý plán“.